Årsmøte 2022

Torsdag, 24 februar, 2022 - 19:00 to 21:00
Klubblokale Brurok

Innkalling til årsmøte 2022:

Torsdag, 24 februar, 2022 - 19:00 Brurok Kultursenter (klubbens lokaler)
Evt digitalt dersom Corona situasjonen tilsier det.

Se vedlagte innkalling for detaljer.