Det er ikke klubbmøte i dag pga retningslinjer fra komunen..