Avstemming - Best model in show..

Avstemming - Best model in show..

  • av
  • lør 2021-08-28 kl 12.46

Som annonsert skal vi (dere) kåre modellen som er best in show.
Skann QR koden eller klikk på linken her for å stemme: https://app.sli.do/event/fvxmjrez/live/polls
Stemmeutviklingen ser du på den store skjermen ved kiosken