Ekstraordinært årsmøte

Torsdag, 15 april, 2021 - 20:00 to 20:30
Digitalt møte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021
Torsdag, 15.april 2021 – kl 20:00
Møtet vil bli holdt digitalt på denne linken:
https://meet.google.com/ouz-qdbc-wjn

Innledende merknader:
På ekstraordinært årsmøte kan det ikke behandles saker eller forslag som ikke er oppført på saklisten.

Saksliste
Ønske velkommen
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Behandle sammenslutning med Trondheim Droneklubb