Udduvoll Airfield er stengt inntil videre.

Udduvoll Airfield er stengt inntil videre.

  • av
  • tir 2021-03-02 kl 20.59

Grunnet store vannmengder på Udduvoll velger vi å stenge anlegget inntil videre.
Vi overvåker situasjonen løpende, og åpner når det er forsvarlig.

NB! HELE anlegget er STENGT FOR ALL TRAFIKK inntil videre.
Dette inkluderer nedkjøringen, parkeringen, veien mot brakka, depoet og andre mulige adkomstveier.