Medlemsmøte

Torsdag, 7 oktober, 2021 - 19:00 to 21:00
Brurok

Da er høsten kommet g vi starter opp med medlemsmøter igjen.

Det første vil bli et åpent møte hvor medlemmene kan
* Diskutere med styret om saker de brenner for eller har forslag om ett eller annet .
* Hva skal vi drive med i vinter
* Forslag til aktiviteter/tema/budsjettposter/etc