Regler og føringer for smittevern.

Regler og føringer for smittevern.

  • av
  • man 2021-02-15 kl 10.27

I lys av nye regler for smittevern og diskusjoner rundt disse vil styret legge frem noen føringer:
1. Klubbens lokaler er ikke tilgjengelig for organisert aktivitet.
2. Smittevernregler skal overholdes av alle.
3. Klubben har ikke organisert aktivitet på stripa.
4. Udduvoll ligger i Melhus Kommune, noe som medfører at den enkelte må vurdere nødvendigheten av å krysse kommunegrenser i disse dager.
Vi legger ikke ned forbud mot å befinne seg på et åpent jorde. Styret oppfordrer alle medlemmer til å yte sin innsats i vår felles dugnad mot smittespredning og til å sette seg inn i myndighetenes retningslinjer.