Sikkerhetsbulletin modellfly - klargjøring av gjeldende regelverk

Sikkerhetsbulletin modellfly - klargjøring av gjeldende regelverk

  • av
  • fre 2021-02-05 kl 12.43

Fra 1. januar 2021 gjelder forordning (EU) 947 for all ubemannet luftfart og modellflyging i Norge.
Mangelfull informasjon på Luftfartstilsynets nye portal flydrone.no kan medføre misforståelser om hvilke bestemmelser som gjelder modellflyklubber tilsluttet NLF, og deres medlemmer.
Dette klargjøres i vedlagte sikkerhetsbulletin 1/2021.

Hilsen
Norges luftsportforbund
Modellflyseksjonen

Vedlegg: