Informasjon fra styret

Informasjon fra styret

 • av
 • tor 2020-11-05 kl 15.34

Vinteren nærmer seg, og flysesongen går mot siste refreng. Dette betyr ikke at vi legger aktiviteten ned men at vi flytter oss innendørs. Med pandemien herjende setter dette flere begrensninger også for vår aktivitet. Vi må samtidig huske at det er flere muligheter for å dyrke sporten i trygge omgivelser selv om smitten er økende. Styret i Trondheim Modellfly Klubb velger derfor å gå ut med litt informasjon om tiden fremover.

SMITTEVERN
Vi tar smittevern på alvor, og oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i myndighetenes anbefalinger - og følge disse. Vi er i en utfordrende situasjon, og skal bidra i et felles arbeid med smittevern.
Husk at det er akkurat ditt bidrag som kan hindre at du smittes eller sprer smitte!
Vask hender, hold deg hjemme om du er syk, host og nys i albuen - og hold avstand! Sett deg inn i myndighetenes råd :
https://www.regjeringen.no/.../-hold-dere.../id2783763/
https://www.fhi.no/.../fakta/avstand-karantene-og-isolering/

SMITTESPORING
Trondheim Modellfly Klubb har innført registrering av oppmøte som et preventivt tiltak i forbindelse med eventuell smittesporing. Dette betyr at alle som besøker Bruråk eller Klubbhuset på Udduvoll SKAL registrere seg. Vi har hengt opp plakater med en QR-kode på hver lokasjon. Denne koden fører til en nettside der dere skal registrere oppmøte. Det er viktig at dette gjøres av ALLE, og at det gjøres HVER GANG.
Den digitale smittesporingen vil lagre navn, telefonnummer og e-post (e-post er frivillig) i en skyløsning. Data blir automatisk slettet etter 14 dager. For nærmere informasjon kan dere ta kontakt med styret på mail (styret@trmfk.no)

JULEBORD
Styret har besluttet å ikke arrangere julebord i år. Vi anser dette som for usikkert, og ønsker å ta vår del av ansvaret med å forhindre unødvendige sosiale sammenkomster.

BRURÅK
Bruråk vil ikke stenges, og er tilgjengelig som før. Trondheim Modellfly Klubb vil ikke arrangere samlinger før myndighetene tilråder dette. Oppmøte i lokalene vil derfor være opp til den enkelte å vurdere, men vi henviser til myndighetenes anbefalinger.
Alle som besøker Bruråk skal registrere sitt opphold i registreringsløsningen. Husk at du kan også registrere på vegne av andre dersom noen ikke får dette til, eller har glemt mobilen.

UDDUVOLL
Udduvoll vil ikke være stengt i vinter. Styret har besluttet å ikke sørge for brøyting, så det vil være den enkeltes ansvar å komme seg ned til stripa. Vindpølsa ligger i klubbhuset, og skal tas ned etter bruk (gjelder hver gang).
Den som besøker klubbhuset på Udduvoll SKAL registrere seg (se plakat i klubbhuset) i løsningen for smittesporing.
Bilkjøring på stripa er strengt forbudt - ingen unntak.

MEDLEMSMØTER
Trondheim Modellfly Klubb vil kunne gjennomføre medlemsmøtene som før dersom smittesituasjonen tilråder dette, og smitteverntiltakene følges. Vi ønsker oss innspill dersom noen har tema som de ønsker å presentere på medlemsmøter som avholdes.
Dette kan være:

 • Presentasjon av en modell
 • Demonstrasjon og informasjon om en radio
 • Opplæring i en spesiell byggeteknikk,
 • Oppsett av FPV


 • INDOOR FLIGHT
  Det har kommet noen få spørsmål om indoor flyving i vinter. Da det er svært usikkert om dette lar seg gjennomføre grunnet smittevern og tilgjengelighet på lokaler har styret besluttet å ikke organisere dette. Det må organiseres av de som ønsker innendørs flyving - inviter gjerne med andre i klubben.
  Husk at smittevern også gjelder her.