Kontakt info

Kontaktpersoner i 2022

Epost:styret@trmfk.no

Leder: Roger Johansen - Mob. 90703323

Nestleder: Andrè Meldal

Kasserer: Ole Rønning

Styremedlem: Jan Roger Grandemo

Styremedlem: Stein Brendryen

Valgkomite, leder: Geir Dyrdahl