Ekstraordinært årsmøte 2020

Torsdag, 24 september, 2020 - 20:00
Udduvoll Airfield

Styret i TRMFK kaller inn til ekstraordinært årsmøte 2020.
Hensikten med årsmøtet er behandling og godkjenning av revidert budsjett for 2020.

Se inkalling og saksdokumenter her: http://trmfk.nlf.no/node/161