Ekstraordinært årsmøte 2020

Ekstraordinært årsmøte 2020

  • av
  • tor 2020-09-03 kl 20.36

Styret i TRMFK kaller inn til ekstraordinært årsmøte 2020, Torsdag 24. september 2020 i klubbhuset på Udduvoll.
Hensikten med årsmøtet er behandling og godkjenning av revidert budsjett for 2020.
Innkalling og saksliste ligger under dokumenter/Årsmøtedokumenter.