NLFs guide til koronakrisen

NLFs guide til koronakrisen

  • av
  • fre 2020-03-20 kl 15.56

Til klubben medlemmer,
I vedlagte PDF følger «NLFs guide til koronakrisen», oppdatert 20. mars 2020, kl 13:45.
Den samme informasjonen ligger på NLFs hjemmeside på denne lenken: http://nlf.no/forbund/nlfs-guide-til-koronakrisen
Når det skjer endringer i guiden vil hjemmesiden bli oppdatert, og status for når endringen er foretatt vil fremgå.

Vedlegg: