Viktig melding!

Viktig melding!

  • av
  • fre 2020-03-13 kl 08.14

Trondheim Modellfly Klubb har stengt all aktivitet innendørs og utendørs etter vedtak fra Helsetilsynet. Vi gjørt vårt bidrag i bekjempelsen av Corona-viruset, så det er ingen organisert aktivitet eller arrangementer i klubben frem til myndighetene opphever vedtaket.

Styret oppfordrer alle til å yte sitt bidrag, og til å være spesielt påpasselige med å unngå kontakt med sårbare grupper.

Vi anmoder alle medlemmer om å bruke tiden i disse dager til annet enn å utøve hobbyen på stripa og i våre lokaler.

Vi ber alle medlemmer om å lese Folkehelsetilsynets fakta og råd:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befol...

Kloke ord fra forbundet sier:

Det er selvsagt mulig å argumentere for at mye av det vi driver med i Modellflyseksjonen ikke forårsaker spredning av virus, eksempelvis når man flyr alene. Men dersom du flyr selv, så vil flere komme til. Og om du er uheldig å forårsake skade, så har du skapt en unødvendig belastning på helsevesenet som de absolutt ikke trenger akkurat nå. Jeg regner med at de fleste innser hva dette innebærer, men i klartekst betyr det: Sett batteriene på utlading først som sist. I den unntakstilstanden vi befinner oss i nå er det absolutt smartest at medlemmene holder seg på hobbyrommet og at det ikke legges til rette for flyging. Ei heller skal dere ha møter, innendørsflyging, dronerace eller annen organisert flyging og konkurranse. Det siste vi trenger nå er at det publiseres bilder av glade piloter som flyr sammen akkurat som om ingenting har skjedd.

Bruk tiden på vedlikehold, fly simulator og ta gode valg for dine, mine og de andre!