Årsmøte

Torsdag, 6 februar, 2020 - 19:00 to 21:00
Klubblokalet Brurok

Klubbens medlemmer innkalles herved til årsmøte for 2020. Møtet avholdes torsdag 6.februar i klubbens lokaler på Bruråk. Dette er opprettet som egne arrangementer på Facebook og klubbens hjemmeside.

Frist for innmelding av saker til behandling i årsmøtet er Torsdag 23.januar kl 19. Saker innmeldt etter fristen vil ikke behandles av årsmøtet.

Komplett saksliste og saksdokumenter publiseres på klubbens hjemmeside senest Torsdag 30.januar kl 19. Dokumentene vil publiseres her: http://trmfk.nlf.no/node/161

Fristene følger lovfestede krav, og vil ikke fremstilles utover denne kunngjøringen.