VIKTIG INFO

VIKTIG INFO

  • av
  • man 2019-09-09 kl 11.04

I forbindelse med utvidelse av stripa vil vi i denne uken få tilkjørt fyllmasse. Det skal leveres ca 300 tonn fyllmasse som vil deponeres i påvente av maskiner til planering som kommer 20.september. Det vil deponeres ca 40 tonn i "depot-veien", og omlag 250 tonn i dolpa (Melhus-enden) av stripa. Når arbeidet starter vil det gå lastebiler i skytteltrafikk - disse har 100% prioritet. All flyving må vike for anleggsarbeidet! Arbeidet vil i all hovedsak pågå i normal arbeidstid, men kan drøye utover ettermiddagene om sjåførene ønsker.
Vi får massen gratis, med en svært gunstig pris på transporten, og må derfor akseptere at vi vil forstyrre innflygingen fra "Melhus" i en drøy uke. Betingelsene for prisen er at leverandøren selv regulerer arbeidet. Dette sparer vi mye penger på, så vi ber alle medlemmer være tålmodige. Tilgangen på stripa og innflyving vil være forstyrret i anleggsperioden.

All flyging er forbudt mens arbeidet pågår, i hovedsak på dagtid.
Dere kan selvsagt fly mellom lassene, men når bilene kommer skal alt være på bakken! Dersom bilene må vente koster det oss penger og tid som vil gå på bekostning av midlene vi har til opprusting av anlegget vårt. Vi regner med alle er fleksible slik at vi får det anlegget vi ønsker oss!
Under arbeidsperioden har lastebilene prioritet, og betinger at ingen flymaskiner er i lufta mens de arbeider. Ta kontakt med oss i styret om dere har spørsmål eller innspill.