Ingen parkering på parkeringsplassen.

Ingen parkering på parkeringsplassen.

  • av
  • tir 2019-04-09 kl 13.54

Denne våren er som tidligere med vårløsning.
Vi oppfordrer alle til ikke å parkere på parkeringsplassen slik at underlaget blir oppkjørt og ødelagt.
Bruk heller velen mot stripa til parkering.