Medlemsmøte m/førstehjelpskurs

Torsdag, 7 mars, 2019 - 19:00
Brurok

Det skjer ikke oss, tenker du kanskje, men dessverre er det slik at vi aldri vet når, hvor eller hvem som virkelig vil kunne ha behov for hjelp der og da! Som aktiv klubb, så er det et ønske fra NLF at man kanskje er «føre var» med å ta en gjennomgang av klubbens førstehjelpsutstyr, grunnkunnskaper og handlingsplan ved en ulykke.

NLF's aktivitetskonsulent Tom Brien stiller opp med et 3-timers kurs. Tom er utdannet ambulansearbeider og har lang fartstid i luftsporten, slik at han vil relatere dette inn i våre aktiviteter.

Vel møt til et spennende og lærerik kveld.