Klubbkvelder/ Medlemsmøter

Klubbkvelder/ Medlemsmøter

  • av
  • man 2018-10-15 kl 12.52

På siste klubbmøte diskuterte vi litt hvordan vi skulle avholde medlemsmøter og klubb-/byggekvelder fremover.
Vi ble enige om at vi holder fast på medlemsmøter på første torsdag i hver måned men at vi flytter byggekveldene fra tirsdager til torsdag.
Dvs at hver torsdag er en modellflykveld og hvor den første i hver mnd er medlemsmøte.
Styret skal prøve å sette opp en fast agenda for medlemsmøtene, så dette kommer vi tilbake til på neste møte.