Webcam Udduvoll Airfield

Bildet oppdateres hvert 15.minutt i perioden 09:30 til 21:30