Webcam Udduvoll Airfield

Bildet oppdateres hvert 10.minutt i perioden 09:00 til 16:00