Webcam Udduvoll Airfield

Bildet oppdateres hvert 10.minutt i perioden 10:00 til 16:00