Webcam Udduvoll Airfield

Bildet oppdateres hvert 10.minutt i perioden 08:00 til 19:30