Webkamera Brurok klubblokale


Webkamera på klubblokalet vårt på Brurok.
Bildet oppdateres hvert 15.minutt i hele døgnet.


Testing av nytt kamera