Webkamera Brurok klubblokale


Kameraet er tatt ned fra Udduvoll for vinteren, og vi har satt det opp på klubblokalet istedet.
Bildet oppdateres hvert 10.minutt i hele døgnet.