Webkamera Brurok klubblokale


Webkamera på klubblokalet vårt på Brurok.
Bildet oppdateres hvert 10.minutt i hele døgnet.