Siste nytt fra klubben

Regler og føringer for smittevern.

  • av
  • man 2021-02-15 kl 10.27

I lys av nye regler for smittevern og diskusjoner rundt disse vil styret legge frem noen føringer:
1. Klubbens lokaler er ikke tilgjengelig for organisert aktivitet.
2. Smittevernregler skal overholdes av alle.
3. Klubben har ikke organisert aktivitet på stripa.
4. Udduvoll ligger i Melhus Kommune, noe som medfører at den enkelte må vurdere nødvendigheten av å krysse kommunegrenser i disse dager.


Sikkerhetsbulletin modellfly - klargjøring av gjeldende regelverk

  • av
  • fre 2021-02-05 kl 12.43

Fra 1. januar 2021 gjelder forordning (EU) 947 for all ubemannet luftfart og modellflyging i Norge.
Mangelfull informasjon på Luftfartstilsynets nye portal flydrone.no kan medføre misforståelser om hvilke bestemmelser som gjelder modellflyklubber tilsluttet NLF, og deres medlemmer.
Dette klargjøres i vedlagte sikkerhetsbulletin 1/2021.

Hilsen
Norges luftsportforbund
Modellflyseksjonen


Hust Årsmøtet i kveld

  • av
  • tor 2021-02-04 kl 14.53

Minner om årsmøtet kl 19 i dag. Dette kjøres digitalt, så det blir en ny erfaring.
Noen gode tips til møtet:
1. Møt opp dersom du er stemmeberettiget - det vil si at du har vært medlem minst de 30 siste dagene, og at medlemskontingenten for 2021 er betalt før møtets oppstart.
2 .Møt opp i tide. Møtet starter kl 19. Det vil benyttes noen minutter til informasjon om møteregler og gjennomgang av hvordan avstemmingen gjennomføres.
3. Slå på "MUTE" om du ikke skal prate. Møtedirigenten vil følge med i chatten, og tildele ordet.


Digitalt Årsmøte 2021

  • av
  • tir 2021-01-26 kl 14.58

Møtet vil gjennomføres digitalt på Google Meet. Møtet avholdes på følgende lenke:
https://meet.google.com/ouz-qdbc-wjn
Arrangement på Facebook er oppdatert med samme informasjon.
Avstemminger i løpet av møtet vil gjennomføres ved bruk av chatte-funksjon. Dette vil bli gjennomgått i begynnelsen av møtet.

Innkalling og saksdokumenter til årsmøtet finner du under 'dokumenter'.
Mere info finner du i kalenderen på høyre side.


Informasjon om klubbens aktiviteter i 2021

  • av
  • søn 2021-01-03 kl 22.40

Riktig godt nytt år folkens!
Vi håper julematen sitter godt, og at dere alle har fått ladet batteriene.
Med en vaksine mot Covid-19 på vei håper vi at vi kan gå mot en mer normal sesong i 2021 enn vi hadde i fjor.